Att undvika betalningsanmärkning

Betalningsanmärkningar är inte så trevligt och något som vi alla gör bra i att undvika. Därför tänkte vi kolla lite närmare på hur det egentligen fungerar då vi får en betalningsanmärkning för att lättare kunna undvika att hamna i en sådan situation. Alla är inte helt införstådda på vad för effekter en betalningsanmärkning kan ha på vårt dagliga liv och hur länge de faktiskt kan följa med oss. Så om du vill undvika problem med att teckna hyreskontakt, ett abonnemang eller få avslag på det där lånet du verkligen ville få godkänt så kan det vara en bra idé att läsa vidare.

När det kommer till en betalningsanmärkning på grund av att du inte betalat dina räkningar i tid så kan det följande hända enligt Datainspektionen. Efter det att du fått din räkning så får du i vissa fall en påminnelse. Det alla inte känner till är att en påminnelse dock inte är obligatorisk utan är helt enkelt något som vissa företag har bestämt sig för att nyttja. Får du en påminnelse och betalar den så är du helt inne på rätt spår. Om du får en påminnelse och inte betalar eller om du helt enkelt inte får någon påminnelse så kommer det att dyka upp ett inkassokrav.

Då du mottagit ditt inkassokrav så är det dags att handla omedelbart om du vill undvika en betalningsanmärkning. Du har då alternativa vägar att gå. Om du som juridisk person väljer att inte protestera så kommer ett betalningsföreläggande från kronofogden resultera i en betalningsanmärkning. Om du som privatperson däremot inte protesterar följande inkassokravet så har du ytterligare en chans att protestera efter kronofogdens betalningsföreläggande. Om du här inte heller gör något så kommer ett utslag från kronofogden att leda till en betalningsanmärkning. Om du protesterar så kommer målet att avskrivas om fordringsägaren inte begär prövning i domstol, vilket i sin tur resulterar i att privatpersoner inte får någon betalningsanmärkning. Om fordringsägaren dock begär prövning i domstolen så är det enda sättet som du får en betalningsanmärkning om du inte besvarar stämning eller inte dyker upp till förhandlingen. Sådana fall resulterar i så kallad tredskodom och en betalningsanmärkning kommer att följa. Om du dock besvarar stämningen eller infinner dig till förhandlingen så blir det ingen betalningsanmärkning oavsett hur domstolen dömer. Samma sak gäller om du protesterar direkt följande inkassokravet. Som juridisk person måste man alltså protestera direkt följande inkassokravet, medan man som privatperson får ytterligare en chans att protestera efter betalningsföreläggandet från kronofogden om man inte skulle göra det följande inkassokravet.

Vad detta visar på är att det går att undvika betalningsanmärkningar även om man skulle missa att betala sina räkningar i tid. Det viktiga är att man inte bara ignorerar sitt inkassokrav och betalningsföreläggande. Bäst är såklart att betala räkningen eller så tidigt som möjligt kontakta företaget i fråga om man vet med sig att man kommer ha svårt att betala sin räkning och förklara läget. Ofta så vill dem bara få betalat genom minsta möjliga process och kan i vissa fall arbeta med dig för att hitta en lösning. I annat fall så kan det vara bra att protestera och dyka upp, eftersom man då åtminstone undviker en betalningsanmärkning, oavsett vad domstolen dömer om det skulle gå så långt.

Har du dock redan dragit på dig en betalningsanmärkning så finns det idag fortfarande alternativ. Då kan du kolla in smslån med betalningsanmärkning. Ta dock ansvar och se till att du inte försätter dig i samma situation igen och att du verkligen har råd och möjlighet att ta ett lån.

Compartir