Integritetspolicy

lan247.se uppfyller användarens datalagrings- och användarsäkerhetsregler och stöder dessutom skyddet av användarens data. Du har möjlighet att bekanta dig med dessa villkor för hemsidan gällande dess sekretesspolicy nedan. All information som hemsidan lan247.se samlar in från användarna används endast för lan247.se operativa behov och kommer således aldrig att lämnas ut till tredje part. lan247.se använder cookies för att samla anonym information om användarens beteende och övergripande användning av webbplatsen. Cookies används i Google Analytics och SlimStats mjukvaror. Den förvaltning som finns av lan247.se har inte tillgång till användarens IP-adresser, men de kan ackumuleras på den server som denna webbplats lagras. Enligt lag så tillåts brottsbekämpande institutioner att begära dessa uppgifter från underhållaren av servern, om det skulle vara nödvändigt för användaridentifiering om det skulle vara så att användaren har brutit mot lagen.

Användingen av webbplatsen lan247.se bekräftar automatiskt ditt samtycke om denna lagring av cookies i din webbläsare. Du har dock rätt att vägra denna cookies installation, men sådana åtgärder kan dock påverka lan247.se hemsida. Webbplatsen lan247.se kan ha ekonomiska åtagande med tjänsteleverantörer vars tjänster och reklam visas på hemsidan i fråga. lan247.se fungerar i enlighet med lagstiftning och alla krav avseende användarens integritetspolicy.

Skulle det uppstå några förändringar eller ändringar i denna sekretesspolicy så kommer lan247.se publicera dessa ändringar på den här hemsidan.Förvaltningen av den här webbplatsen förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy, genom att publicera ändringar och korrigeringar på den här webbplatsen. Alla ändringar träder i kraft så fort som de har publicerats på hemsidan. Det är således användarens ansvar att bekanta sig med dessa förändringar.