Mer om kreditupplysning och att låna pengar utan UC

Att låna pengar utan UC innebär att man lånar pengar utan en kreditupplysning från UC, Upplysningscentralen. UC är ett kreditupplysningsföretag, Sveriges största för att vara exakt. UC är för många synonymt med kreditupplysning vilket förmodligen beror på att det är det mest använda kreditupplysningsföretaget. När någon ansöker om ett lån så måste långivaren utföra en kreditupplysning. Denna sker då alltså i regel genom UC. Om du vill veta mer om kreditupplysning och UC så följer en kortfattad övergång här nedan.

En kreditupplysning innehåller uppgifter och personinformation så som adress, inkomst, eventuella fastighetsinnehav, vad du har för lån och aktiva krediter, eventuellt äktenskapsförord och även eventuella betalningsanmärkningar och skuldsaldon. Vissa kreditupplysningsföretag registrerar och inkluderar även förfrågningar, alltså hur många kreditupplysningar som registrerats för personen nyligen. UC är ett företag som inkluderar dessa förfrågningar i sin översikt i kreditupplysningen. De som finns registrerade är de som utförts de sista 12 månaderna. Detta kan vara väldigt bra att känna till då många kan få sitt lån avslaget just på grund av att de har för många förfrågningar och det då kan flagga för eventuella långivare att det finns möjlighet att du nyligen tagit flera lån och har fler skulder som ännu inte hunnit registrerats.

Just en kreditupplysning hos UC, eller personupplysning som de kallar det när det rör sig om privatpersoner, börjar med en översikt. Denna innehåller namn, personnummer, ekonomi, händelser, analys och just förfrågningar. Ekonomi ger en översikt över inkomst, kapital och listar även om personen i fråga äger en fastighet. Händelser innehåller information så som antalet betalningsanmärkningar om sådana finns, skuldsaldon som finns registrerade samt daterade händelser som exempelvis ett utslag om betalningsföreläggande. Efter denna översikt så följer en mer detaljerad upplysning angående personen i fråga. Exempel på dessa är mer detaljerad information om fastigheter som ägs, årlig slutlig skatt samt aktuella och tidigare skulder hos Kronofogdemyndigheten.

UC sägs grunda sina upplysningar från källor som de bedömt som tillförlitliga. I regel gäller att kreditupplysningsföretag hämtar sina uppgifter från myndigheter. Exempelvis så kan de hämta identitetsuppgifter från SPAR, Statens personadressregister. Skatteverkets skatte- och fastighetsregister förser dem med inkomst- och fastighetsuppgifter medan Kronofogdemyndigheten förser uppgifter om betalningsanmärkningar, utslag om betalningsföreläggande, restskatter och så vidare. Enligt Datainspektionen så gäller i regel att personupplysningar endast ska innehålla information som fastställts av domstol eller myndighet eller lett till inställda betalningar, ansökan om ackord eller konkurs eller inledande av skuldsanering. Det ska alltså exempelvis till att kreditmissbruk exempelvis ska överskridas i avsevärd utsträckning och lett till uppsägning av avtalet innan det registreras. Enligt Datainspektionen så ska denna kredit också ha lämnats ut av ett företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Dessa handlar alltså främst om banker och kreditmarknadsbolag.

Kreditupplysningsverksamhet kräver normalt Datainspektionens tillstånd. De som utfärdas av Datainspektionen är totalt sju rikstäckande kreditupplysningsföretag, inklusive UC. Dessa är alla aktiebolag. Dessa företagsregister innehåller samtliga svenskar över 15 år. Det finns även elva stycken övriga kreditupplysningsföretag med tillstånd som utfärdats av Datainspektionen. Om du vill låna pengar utan UC så finns det alltså en mängd alternativa kreditupplysningsföretag som en långivare skulle kunna använda sig av, inte mindre än sex rikstäckande.

Compartir